Make your own free website on Tripod.com
Laman Syed Zainal Ariff
About Me | Family Photo Album | My Pets | Vacation Photo Album | My Resume | Favorite Links | Contact Me | New Page Title

 Kata kerja   

nFiil bererti perbuatan dibicarakan dalam fasal 13. Dibahagikan kepada:
nFiil Lazim kata kerja intransitif
nFiil Mutaaddi kata kerja transitif
 
nDapat disubklasifikasikan kepada tiga jenis
1. Fiil Madi kata kerja dalam bentuk lampau  
2. Fiil Mudhari kata kerja dalam bentuk masa akan datang
3. Fiil amr bentuk imperatif
 
nFiil Lazim, iaitu fiil yang tetap pada dirinya
nTelah tidur Si Ali
nTelah mandi Si Ali
 
 
nFiil Mutaaddi dapat dibahagikan kepada dua:
1. Tiada musyarakah (non reciprocal), misalnya
Telah makan Si Ali
Telah memanggil Si Ali
2. Musyarah (reciprocal), misalnya
Berpukul-pukulan, bertampar-tamparan
 
Harf (partikel)
 
nTerkandung dalam fasal 1-10, dan 14 buku ini. Boleh dibahagikan kepada dua
nHarf bermaksud aksara
nHarf bererti makna
 
 
nDalam fasal 14 ada dibicarakan hal yang berikut:
a) Jarr, iaitu partikel yang menguasai kasus genetif dalam bahasa Arab seperti daripada, kepada, hingga, pada, demi, bagi, beberapa, atas, seperti, selama-lamanya dll
 
 
Hia iaitu salah satu daripada unsur yang dipanggil huruf munada (partikel seru)
 
Kesimpulan
 
nPerbezaan struktur antara BM dengan BA
nKata benda penghubung isim mausul tetapi kini tergolong dalam partikel
nIsim Idhafah Si Aliku, nya kini ku dan nya adalah kata ganti empunya (possessive)
 
 
Bahasa Melayu tidak membezakan di antara madhi, mudhari dan amr, semuanya boleh ditambah dengan telah di depannya
 
Rujukan
 
nIskandar, Teuku (1964). Raja Ali Haji: Tokoh Dari Pusat Kebudayaan Johor-Riau. Dewan Bahasa 8(12) Disember: 533-540
 
nKridalaksana, Harimurti (1983) Bustanul Katibin dan Kitab Pengetahuan Bahasa Sumbangan Raja Ali Haji Dalam Ilmu Bahasa Melayu (kertas kerja Hari Sastera 1983), 10-12 Disember
 
 
"Bustanul Katibin dan Kitab Pengetahuan Bahasa; Satu Tinjauan"[Asalnya kertas kerja yang telah dibentangkan dalam Dialog Selatan, Johor Bahru pada 24-26 Januari 1992] dlm. Dewan Bahasa 36: 3 Mac, hlm. 252-61
 

A door; Actual size=180 pixels wide

Gambar terbaru